• Sinh hoạt chuyên đề: “Phát huy tính nêu gương của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đoàn kết nội bộ”
Sinh hoạt chuyên đề: “Phát huy tính nêu gương của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đoàn kết nội bộ”

Ngày 03/9/2020, Chi bộ Đào tạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Phát huy tính nêu gương của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đoàn kết nội bộ”. đây là hoạt động định kỳ của chi bộ Đào tạo mỗi tháng một lần:

Với tham luận của đồng chí: Bùi Thị Thanh Hà

Nội dung tham luận: 

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, Trong mỗi chặng đường cách mạng, cho đến cuối cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu gương sáng cho cán bộ, đảng viên và các thế hệ người Việt Nam về đạo đức cách mạng trong sáng, về tác phong công tác khoa học, sâu sát, tỉ mỉ trong mỗi công việc. Người chính là tấm gương mẫu mực về việc nêu gương mà hôm nay và mai sau chúng ta cần nỗ lực học tập, làm theo

Trước hết, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện phong cách tư duy. Nghĩa là mỗi đảng viên phải có tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo. Đảng viên phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải có chính kiến riêng, không theo kiểu nịnh nọt, a dua hoặc “gió chiều nào theo chiều nấy”.Người đã căn dặn mỗi đảng viên phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết và “việc gì có lợi cho tập thể, dù nhỏ mấy cũng hết sức làm; việc gì có hại cho tập thể, dù nhỏ mấy cũng phải tránh”.

 

NHẬN THỨC NÊU GƯƠNG CỦA ĐẢNG VIÊN

Dù ở cương vị, lĩnh vực nào, là đảng viên cũng luôn phải tu dưỡng, học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, luôn có kế hoạch, sắp xếp công việc cụ thể, khoa học, phát huy vai trò nêu gương, nhất là về đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với công việc. Đặc biệt, đối với đảng viên cần hết sức quan tâm, chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ và chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác cũng như trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

VẬN DỤNG ĐỐI VỚI BẢN THÂN

Trong công tác chuyên môn, xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường cũng như của bản thân trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy, cần có ý thức bồi dưỡng chuyên môn, không ngừng trao đổi học hỏi đồng nghiệp, tham luận chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ và chất lượng chuyên môn trong mỗi giờ dạy

Có tinh thần trách nhiệm trong các công việc được giao.

Yêu nghề, tận tụy với nghề.

Luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.

Tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội một cách tích cực, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phát triển đời sống văn hóa cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống.

GIẢI PHÁP BẢN THÂN

- Phải nhận thức sâu sắc về tư cách và bổn phận là người giáo viên của mình. Từ đó nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ suốt đời để hoàn thiện mình. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên. 

- Phải nắm vững đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để giải thích, tuyên truyền, học sinh đúng đắn.

- Phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, liên hệ với công việc của bản thân và  phương hướng rèn luyện, phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự

- Liên hệ bản thân về tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc được giao  và về tinh thần, thái độ phục vụ nhà trường và học sinh.

- Hết lòng phục vụ nhà trường và học sinh, giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo. Phấn đấu là một tấm gương đạo đức, tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo để nâng cao trình độ, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và phụ huynh học sinh, học sinh.

- Có thái độ hòa nhã, quan hệ gần gũi với các tầng lớp nhân dân, có mối quan  hệ tốt với đồng nghiệp và học sinh.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội một cách tích cực, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phát triển đời sống văn hóa cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống.

Đối với bản thân là giáo viên và đảng viên ĐCSVN với vai trò là GVCN cần thể hiện mình là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo bằng tình cảm thương yêu học trò, sẵn sàng giúp đỡ học sinh và luôn chỉ bảo các em trong mỗi bước đường học tập. Là cầu nối giữa các phòng khoa và HS, giữa gia đình và nhà trường, nhà trường và nơi các em cư trú trong thời gian đang học tập.

Sự nêu gương trong việc làm và lòng nhiệt huyết trong nghề dạy học của mỗi giáo viên sẽ là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và các thế hệ học trò noi theo đồng thời đó cũng là xây dựng đoàn kết chặt chẽ, sự đóng góp bền bỉ trong mỗi chặng đường vinh quang của nhà trường. 

sau khi nghe đồng chí Bùi Thị Thanh Hà đọc bài tham luận của mình các đảng viên trong chi bộ phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề của đồng chí Bùi Thị Thanh Hà.

VNBH