• Hội nghị báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hội nghị báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm Làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhà giáo và học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh”. Thông qua hội nghị góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của đảng viên, quần chúng đối với Đảng, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội của các chi bộ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 19/5/2020 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Về dự Hội nghị có Các đồng Ban Chấp hành Đảng bộ, tất cả đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ và đoàn viên ưu tú

Hội nghị với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí trong nhà trường". Hội nghị nhằm nêu lên  Vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng đoàn kết, xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong xây dựng đoàn kết tại chi bộ, đơn vị. Phương pháp đã xây dựng đoàn kết tại chi bộ, đơn vị.

Hội nghị diễn ra với Các báo cáo điển hình của tập thể:

- Vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng đoàn kết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Liên hệ thực tiễn chi bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên (Đại diện chi bộ Đào tạo).

- Vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong xây dựng đoàn kết. Liên hệ thực tiễn của đơn vị (Đại diện chi bộ Công tác học sinh).

- Phương pháp xây dựng đoàn kết tại chi bộ (Đại diện chi bộ Hành chính - Quản trị).

Các báo cáo điển hình của cá nhân: Các chi bộ chọn đảng viên báo cáo trên cơ sở báo cáo điển hình của tập thể.

Các báo cáo của đơn vị, quần chúng và học sinh, sinh viên:

          - Báo cáo của khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh, phòng Đào tạo về phương pháp xây dựng đoàn kết tại đơn vị.

          - Báo cáo của giáo viên chủ nhiệm trong xây dựng tập thể lớp đoàn kết (Đại diện khoa Nông nghiệp – Thủy sản).

- Báo cáo đại diện học sinh, sinh viên trong xây dựng nhóm đoàn kết học tập (Phòng Công tác HSSV chọn).

Hội nghị diễn ra nghiêm túc với tinh thân xây dựng, đã có nhiều ý kiến đóng góp cho quá trình xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí trong nhà trường.

Một số hình ảnh: