• Kế hoạch Hội nghị báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch Hội nghị báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
File đính kèm: T05-KH-10 Hoi nghi bao cao chuyen de.pdf

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng ban hành Kế hoạch số 40/KH-ĐUKTKT, ngày 05 tháng 05 năm 2020 về tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) cụ thể như sau:

1- Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Vào 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 05 năm 2020 (Thứ ba).

- Địa điểm: Giảng đường 1, khu giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (số 22, đường Cách mạng, khóm 10, phường 1, Tp Bạc Liêu).

2- Thành phần

- Ban Chấp hành Đảng bộ, tất cả đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ và đoàn viên ưu tú (học sinh, sinh viên).

3- Nội dung

- Vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng đoàn kết, xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong xây dựng đoàn kết tại chi bộ, đơn vị.

- Phương pháp đã xây dựng đoàn kết tại chi bộ, đơn vị.

4- Chương trình hội nghị

1) Văn nghệ.

2) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3) Phát biểu khai mạc.

4) Các báo cáo điển hình của tập thể:

- Vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng đoàn kết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Liên hệ thực tiễn chi bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên (Đại diện chi bộ Đào tạo).

- Vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong xây dựng đoàn kết. Liên hệ thực tiễn của đơn vị (Đại diện chi bộ Công tác học sinh).

 - Phương pháp xây dựng đoàn kết tại chi bộ (Đại diện chi bộ Hành chính - Quản trị).

5) Các báo cáo điển hình của cá nhân: Các chi bộ chọn đảng viên báo cáo trên cơ sở báo cáo điển hình của tập thể.

6) Các báo cáo của đơn vị, quần chúng và học sinh, sinh viên:

- Báo cáo của khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh, phòng Đào tạo về phương pháp xây dựng đoàn kết tại đơn vị.

- Báo cáo của giáo viên chủ nhiệm trong xây dựng tập thể lớp đoàn kết (Đại diện khoa Nông nghiệp – Thủy sản).

- Báo cáo đại diện học sinh, sinh viên trong xây dựng nhóm đoàn kết học tập (Phòng Công tác HSSV chọn).

7) Các ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị.

8) Phát biểu bế mạc.