• Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương,
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương,

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (28/3/1912 - 28/3/2022).

Trang thông tin điện tử Đảng bộ trường giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này. Xem tại đây!