• Học tập và làm theo phong cách ứng xử  của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ths. Phạm Mạnh Cường- Phó Hiệu trưởng


Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, là lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Người để lại cho chúng ta một di sản tinh thần to lớn gồm những giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Trong đó, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc, để lại bài học quý giá và có giá trị to lớn đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là phản ánh nhân cách, trí tuệ, tâm hồn đạo đức trong sáng của Người. Phong cách ứng xử xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, được thể hiện trên một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp 

Trong các cuộc tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác, mà trái lại, luôn hòa nhã, quan tâm chu đáo đến những người chung quanh, nhất là với các cụ già, trẻ em, phụ nữ, người lao động. Với một lời chào chân tình, một nụ cười niềm nở, một cử chỉ thân thiện…

Hai là, chân tình, nồng hậu, tự nhiên

Khi gặp gỡ mọi người, với những cử chỉ thân mật, lời hỏi thăm chân tình, Người tạo nên bầu không khí thân mật, thoải mái, thân thiết như trong một gia đình. Sự ân cần, nồng hậu, xóa bỏ mọi nghi thức, đi thẳng đến trái tim con người bằng tình cảm chân thực, tự nhiên, đó không phải là một “nghệ thuật xã giao” mà là sự phản ánh trung thực tâm hồn, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh. Người luôn luôn thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng, khoan dung, khiêm nhường, độ lượng với con người. Đó là lòng nhân đạo, tính nhân văn, là sự khoan dung, độ lượng trong hành xử ở cuộc sống.

Ba là, linh hoạt, chủ động, biến hóa

Ứng xử văn hóa Hồ Chí Minh đạt tới sự kết hợp hài hòa giữa tình cảm nồng hậu với lý trí sáng suốt, linh hoạt, uyển chuyển, sẵn sàng vì cái lớn mà châm chước cái nhỏ; là kết tinh của vốn hiểu biết sâu rộng, uyên bác; tài trí thông minh, nghị lực và bản lĩnh phi thường với phong thái giản dị, lạc quan, thẳng thắn, tự tin cùng phong cách lịch thiệp, nho nhã, mực thước khi giao tiếp ứng xử.

Bốn là, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách.

 Trong văn hóa giao tiếp, ứng xử với mọi người, Hồ Chí Minh, luôn xuất hiện với thái độ vui vẻ cùng với sự hóm hỉnh, năng khiếu hài hước, đã xóa đi mọi khoảng cách, những nghi thức trịnh trọng không cần thiết, tạo không khí chan hòa, gần gũi giữa lãnh tụ với quần chúng, giữa những người bạn, người đồng chí chân tình....

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hiện nay nhiều cán bộ, đảng viên đã phấn đấu, rèn luyện học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo được sự hài lòng của nhân dân và được quần chúng tin yêu.  Bên cạnh đó, vẫn còn  “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...” (Nghị quyết Trung ương 4  khóa XI).

“Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở”. Có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị  “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; "nghĩ một đằng, nói một đằng; "nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.”; “Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác” (Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII).

Có những cán bộ, đảng viên hay tự cao tự đại, thiếu quan tâm, chia sẻ, động viên, khuyến khích mà hay chỉ trích, bắt lỗi người khác; trong giao tiếp thiếu chân thành mà chỉ mang tính hình thức “nghệ thuật xã giao”; mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; ngoài ra còn có hiện tượng gây phiền hà, khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, thiếu tinh thần phục vụ; công việc khó thì né tránh.

Để khắc phục những hạn chế yếu kém và đầy mạnh việc học tập và làm theo phong cách ứng xử của Bác được hiệu quả hơn, cần tích cực thực hiện tốt các biện pháp sau:

Một là, đổi mới và tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về phong cách ứng xử của Bác.

Làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tấm quan trọng của phong cách ứng xử, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác học tập, rèn luyện và thực hành phong cách ứng xử của Bác.

Hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phải phong phú, linh hoạt, và sáng tạo. Chú trọng tuyên truyền rộng rãi gương người tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau; đặc biệt người lãnh đạo, quản lý phải rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sạch, thực sự gương mẫu trong lời nói, hành động và việc làm, đi đầu trong mọi hoạt động làm cho quần chúng tin yêu, quý mến và kính trọng mình thực sự, mà không phải là sợ mình vì cuộc sống của bản thân và gia đình họ mà họ phải nhẫn, nhịn. Cán bộ, lãnh đạo nhất là người đứng đầu phải lấy tấm gương sáng của mình để tuyên truyền cho người khác; phải thực sự quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cấp dưới thì sự tuyên truyền, giáo dục mới có sức thuyết phục.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa những biếu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”.

Ba là, Thực hiện nghiêm chỉnhĐề án Văn hóa công vụ”

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Đặc biệt trong đó cần thực hiện thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc “4 xin” và “4 luôn” gồm: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép” và “luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ” thể hiện sự lịch sự, thái độ tôn trọng của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc công việc , đồng thời nhằm loại bỏ thói cửa quyền, hách dịch của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, cần xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các chuẩn mực giao tiếp, quy tắc ứng xử trong từng cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đó cũng chính là thiết thực học tập và làm theo phong cách ứng xử của Bác.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra, giám sát

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá phong cách ứng xử của cán bộ, đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm; lấy đó là một trong những căn cứ để nhận xét, đánh giá, kiểm điểm hằng năm. Đồng thời cũng kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về ứng xử, giao tiếp khi thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Tóm lại, phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, dân tộc ta; là tấm gương sáng để mỗi người Việt Nam học tập và noi theo. Trong giai đoạn hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách ứng xử của Bác luôn có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Vì vậy học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh nói chung, phong cách ứng xử nói riêng là yêu cầu, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên./.


Tài liệu tham khảo:

1. Ban Tuyên giáo TW (2016), “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; NXB Chí trị Quốc gia sự thật, Hà Nội.

2. Đảng cộng sản Việt nam, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, NXB Chí trị Quốc gia - Sự thật.